Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:34, số lượt xem: 56

Hàng ngày tờ lịch thản nhiên rơi,
có biết là đang rụng kiếp người,
có biết là đang thu cách biệt,
nụ cười, tiếng khóc giống nhau thôi!

Hàng ngày tờ lịch thản nhiên rơi,
có biết người đang tiễn biệt ai,
có biết ngày đi không trở lại,
chớp mắt  mà nay đã một đời