Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:36

Vác trăng lên vai chạy
Cho kịp về mùa thu
Tặng em như đã hứa
Từ ngày xửa ngày xưa.