14.00
Đăng ngày 08/05/2021 06:31, số lượt xem: 62

Nhờ lần trở lại tắm sông xưa
cùng tuổi thơ tràn miền xanh thắm.
Thân ướp sao trời, tim dầm nước mặn,
mười ngón tay bùn ngấm đến bây giờ.