Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 08:43

Thân trần, yếm lỏng, vai mềm mảnh.
Bến thả, sông buông, tắm giữa đêm.
Sương dăng mờ ảo đôi huyền ảnh,
không biết đâu trăng đâu là em?