Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 11:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 07:59

Đừng bao giờ thuyền ngoài tầm bến.
Đừng bao giờ em ngoài tầm anh.
Đừng bao giờ mắt ai trong tầm ngắm,
khi trên đường anh không ở tầm em.