Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 11:00, số lượt xem: 54

Đừng bao giờ thuyền ngoài tầm bến.
Đừng bao giờ em ngoài tầm anh.
Đừng bao giờ mắt ai trong tầm ngắm,
khi trên đường anh không ở tầm em.