Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/08/2022 19:25

Giận chi đời Cám
Hương thơm quả thị dày vò
Thương ơi duyên Tấm
Bàn chân hài ướm đưa cho.