Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2021 06:07, số lượt xem: 58

Tuổi nhỏ ra đi trong mưa bụi,
gốc gác làng quê nhở chẳng nhiều.
Một đời thân lá nhìn về cội,
sống tưởng chừng như chỉ bấy nhiêu!

Thanh Trì 2019