Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:26, số lượt xem: 49

Biết nhau từ thuở ấu thơ,
buồn thương lay lứt bao giờ mới nguôi.
Từ ngày xa biệt, người ơi,
Để ta góc biển chân trời tương tư.