Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:38, số lượt xem: 42

Tơ hồng, hồng ủ dậu thưa.
Vườn xanh, xanh ủ tình xưa chúng mình.
Trăm năm duyên lứa không thành,
tơ hồng đứt đoạn, vườn xanh héo tàn.