Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 07:57

Ao dài bay phía trước,
tím một vùng hôm nao.
Tóc ngắn gió thổi ngược,
thơm xanh hương thuở nào.