Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 15:10, số lượt xem: 32

Tóc mẹ khô ruộng rạ,
cả một đời tảo tầm.
Trẻ thơ con không nhớ,
nên một đời ăn năn.