Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2021 07:16, số lượt xem: 23

Mảnh mai dáng nhạn,
mắt ngời trong veo.
Bâng khuâng tựa cửa,
tóc buông gió chiều.