Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 06:43, số lượt xem: 57

Còn hai hôm nữa là rằm,
Anh đi hôm ấy, nong tằm ăn lên.
Tiễn anh xuống mấy bậc thềm,
nỗi nhà rối ruột, tơ tằm rối chân.
Mắt nhoà ướt đẫm vầng trăng,
thương anh chân trắng, xa xăm thị thành.
Thế rồi mỏi mắt đợi anh,
có nong kén cũ cũng đành bỏ đi.
Tình suông giữ lại chút gì,
không cho anh, cũng chẳng vì cho em.

Thanh Trì 29/5/2019