Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2021 06:35, số lượt xem: 44

Thuyền đi bỏ lại bến chờ,
anh đi bỏ lại dại khờ tình tôi.
Bến sông còn có cát bồi,
tình tôi khờ dại một đời trống không.

Thanh Trì 2020