Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 09:19

Gốc nhãn thuở xưa còn trước cửa?
Ngõ tre ngày ấy có ai qua?
Chẳng cách biệt nào không đứt ruột,
huống chi tình cũ mất quê nhà.