Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 08:25

Bao năm mòn mỏi chiêm bao,
mơ đi mơ lại mà nào gặp em.
Phải rằng đã kiếp lênh đênh,
nên tình lúc nổi lúc chìm, người ơi.