Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:14, số lượt xem: 35

Tôi đi tìm tôi thuở dại khờ,
tìm em từ lúc bắt đầu mơ.
Gặp bến sông xưa không người đợi,
đứng gọi đò ơi tự bấy giờ.