Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2021 06:16, số lượt xem: 46

Đi về cổ lục tìm em
cảo xưa lần giở trước đèn bâng khuâng.
Đã từng đợi suốt thanh xuân,
ước gì sách cũ một lần gặp nhau.