Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/08/2021 06:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 06:38

Đã đi suốt cả a tăng kỳ kiếp,
gặp bến mê đâu cũng hỏi thăm người.
Vẫn vắng bạt tăm hơi tình thuở trước,
cõi u tỳ nỗi thương nhớ đầy vơi.