Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2021 07:19, số lượt xem: 70

Về quê tìm mãi con sông quê,
đâu bến ngày xưa thuyền Vinh về?
đâu gốc đa xưa em đứng đợi?
đâu nước triều lên mẹ tắm khuya?

5/ 2019