Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:49

Đang hỏi thăm chú dế
Lang thang đi tìm ai
Mai này nếu có thể
Canh mộ phần cho tôi.