Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:05, số lượt xem: 43

Xác thân cư ngụ vào nhau,
miếng ngon lánh mặt, nỗi đau ập vào.
Suốt đời tìm cái không đâu,
đến khi nằm xuỗng khăn đầu trắng vai.