Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 08:49

Đêm đêm dòng sông đá,
khóc mòn tim bảy mươi.  
Bốn chín năm thắt ruột,
đi tìm anh.
Anh ơi!
Mai này em về đất,
cầm tấm hình đã phai,
dọc ngang trời xứ Phật,
lại tìm Anh.
Khôn nguôi!