Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/03/2021 08:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 07:57

Trăm năm thân thế dựng,
nhìn lại vẫn hư không.
Một thoáng tâm đứng vững,
hồn thơm bay khắp vùng.