Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 08:54, số lượt xem: 45

Trăm năm thân thế dựng,
nhìn lại vẫn hư không.
Một thoáng tâm đứng vững,
hồn thơm bay khắp vùng.