Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:23, số lượt xem: 51

Cõi đời mà vắng bạn,
vùng trời nào cũng thu.
Cõi lòng mà tĩnh lặng,
mảnh đất nào cũng chùa.