Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/09/2022 07:59

Gạn ồn ào lấy lặng im
Lọc nhơ đục lấy trong xanh cõi đời
Hương nâng hoa chạm mặt người
Tơ lòng gột sạch một thời đa đoan.