Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2021 06:08, số lượt xem: 37

Chao ôi, ánh mắt tình cờ,
để lòng anh mắc tóc tơ kiếp nào!
Long lanh hai cánh hoa đào,
để hồn anh lạc chốn nào thiên thai.