Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 07:58

Cả vùng trời Cẩm Thuỷ,
trong vắt sau tiếng chuông.
Chợt thấy bao tham vọng,
thành sắc sắc không không.