Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 17:17

Chợt trời xa sấm động,
tiếng ếch tràn vào trưa.
Cả một vùng cao ốc,
hoá ao làng ngõ xưa.