Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:52, số lượt xem: 42

Đêm dẫu dài đến mấy,
rồi cũng phải rạng ngày.
Mưa cũng không mưa mãi,
trời sẽ nắng lên thôi.
Em đi rồi trở lại,
Sao tôi buồn cả đời?