Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2021 15:06, số lượt xem: 36

Thời thế vút qua, thân ở lại,
mộng còn nằm đó, em không về.
Sông xa, bến khuất, bàn chân mỏi,
đi mãi mà sao chẳng đến quê?