Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 08:17, số lượt xem: 53

Hôm qua hay hôm nay,
ngày mai hay hiện tại,
dĩ vẵng về mỗi ngày,
tương lai không trở lại.
Biết thời gian không đợi,
mà sao ai cứ chờ.
Chẳng có gì hiện tại,
sao có được ngày mai!