Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 09:17

Cái bóng nhạt nhoà trong cõi bóng,
Cái thân hư hoại tự từ thân.
Đã theo lối cũ về chốn cũ,
sao lại băn khoăn ngoái mấy lần?