Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 06:41, số lượt xem: 43

Cha dạy cách nhớ,
mẹ dạy cách quên,
Đời dạy cách sống,
sách dạy cách hiền.