Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2021 06:50, số lượt xem: 55

Có nhớ nhau đến mấy,
chỉ đi một đỗi đường.
Thấy bãi xa quay lại,
đã yên một nỗi thương.