Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:08, số lượt xem: 42

Nhờ gương soi kỹ mặt tôi,
phòng khi nhìn lại, không thôi lại nhầm.
Thế mà hôm nọ gặp em,
mặt vui tôi lại để quên ở nhà.

Năm 2019