Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 06:40, số lượt xem: 57

Bươm bướm từ đâu lại,
rải hoa lên khắp vườn.
Chuồn chuồn từ đâu tới,
chở nắng về đấy sân.
Vo ve bầy ong đợi,
bưởi đầu hè lên hương.

Thanh Trì 2019