Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:44, số lượt xem: 46

Lá tre rụng nhuốm sắc thu vàng ruộm,
chùm khế treo lắc khúc nhạc xanh chua.
Con chuồn chuồn lượn quanh hình rơm nộm,
góc sân rêu sên xám mải vẽ bùa.