Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 07:34, số lượt xem: 62

Ai gọi đò bên sông,
tiếng buồn lay trăng khuyết,
chìm vào chốn không cùng.
Bến đò đâu có thật!