Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2021 09:07, số lượt xem: 41

Phù sa sông Mã bồi đắp thể chất tôi.
Nước nguồn sông Mã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Ngàn năm sông vẫn sông trôi,
để tôi vẫn mãi là tôi bây giờ.
Vẫn là thể chất phù sa,
vẫn tâm hồn chảy chan hoà dòng  sông.

12/2011