Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:20

Bóng núi Cửa Hà cạn
Doi cát Cẩm Phong loi
Thuyền về không kịp hẹn
Buồm ai xuôi mất rồi.