Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2021 09:09, số lượt xem: 41

Dịu dàng em hoá sông Gianh,
giữa  hai lèn đá tựa vành làn môi.
Không bên lở, không bên bồi,
đôi bờ em mãi là thời trẻ trung.
Đam mê tôi  hoá con đường,
quấn theo em tự thượng nguồn về xuôi.
Nõn nà em tắm biển khơi,
còn tôi là áng mây trời che em.

2/1973