Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 14:54

Đò xưa không đợi
sông ơi về đâu
dòng xanh Phương Tích năm nào.
Bến xưa không còn
thuyền ơi có lại
buồm Vinh giờ gió phương nao.