Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:52, số lượt xem: 55

Tròng trành khuya khoắt  võng tre,
ai ru ai ngủ giọng khê ơi hời.
Cuối trời trăng lững thững trôi,
ai thương ai đợi đầy vơi bao lần.