Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 20:16, số lượt xem: 38

Quai thao chợt gặp em ngày hội,
Miếng trầu tay ngọc mãi thơm môi.
Trăm năm có đẹp duyên chờ đợi?
Quan họ thì em vẫn hẹn người!

Thanh Trì 2020