Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:06, số lượt xem: 40

Chim qua để lại dáng bay.
Em qua để lại dấu giày còn nguyên.
Đời qua để lại muộn phiền.
Tình qua để lại nổi chìm thân tôi.