Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 13:20, số lượt xem: 42

Ô Quan Chưởng trầm ngân trong nắng xế,
nghĩ suy chi qua hưng phế ngàn năm?
người phố thị thuận chiều ba lối rẽ,
có bâng khuâng lịch sử mấy thăng trầm?