Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/08/2022 19:02

Lâu rồi về lại quê xa
Sân đình vắng lặng,vườn nhà bỏ hoang
Hỏi em em đã lấy chồng,
Hỏi người bạn cũ bạn không có nhà.